Stavební systém IZOLOX

Seznam dokladů

Seznam dokladů potřebných pro započetí projekčních prací

  • snímek z katastru nemovitostí (měřítko 1:500,1000)
  • geometrický plán parcely nebo výškopis, polohopis v elektronické podobě
  • regulativa stavebního úřadu či obce (stanovení uliční čáry, výška doku, sklon střechy apod.)
  • radonový průzkum
  • hydrogeologický průzkum (pokud je podezření na nestandardní hydrologické či geologické poměry nebo velká svažitost terénu)
  • vyjádření správců sítí o existenci inženýrských sítí (řádů, přípojek) včetně zákresů (dimenze, hloubky uložení, polohy vodoměrů, atd.)

Kontakt

Potřebujete poradit? Zavolejte nám! Jsme tu pro Vás od Pondělí do Pátku: 7:00 – 15:00 hod.