Stavební systém izolox

Realizace stavby

Realizace a průběh stavby

  1. zaměření stavby, prohloubení základových pásů pro obvodové a nosné zdivo, schodiště a komín
  2. uložení zemnící pásky po obvodu domu, štěrk, vylití pasů betonem (C12/15), vyšalování pasů, zhotovení prostupů
  3. zasypání prostoru mezi pasy štěrkem a hutnění štěrku, položení kari sítě
  4. betonáž ZD
  5. penetrace a izolace pod obvodovým a nosným zdivem, rozměření stěn RD
  6. založení stavby obvodových a nosných stěn do výška 1m <livložení ocelových žebříků, hlavní kanalizace>
  7. betonáž do výšky cca 30cm
  8. výstavba RD do výšky stropu
  9. výstavba RD do výšky stropu
  10. šalování stropu dle PD a rozměrů stropních segmentů
  11. položení stropních segmentů, výztuže, překladů a celoplošné položení kari sítě
  12. položení stropních segmentů, výztuže, překladů a celoplošné položení kari sítě
  13. betonáž přízemí včetně stropu (beton C16/20)
  14. betonáž přízemí včetně stropu (beton C16/20)
  15. výstavba 2NP
  16. výstavba 2NP
  17. betonáž 2NP včetně štítů
  18. betonáž 2NP včetně štítů
  19. zhotovení střešní konstrukce
  20. položení krytiny a montáž klempířských prvků