Stavební systém izolox

Realizace stavby

Realizace a průběh stavby

 1. zaměření stavby, prohloubení základových pásů pro obvodové a nosné zdivo, schodiště a komín
 2. uložení zemnící pásky po obvodu domu, štěrk, vylití pasů betonem (C12/15), vyšalování pasů, zhotovení prostupů
 3. zasypání prostoru mezi pasy štěrkem a hutnění štěrku, položení kari sítě
 4. betonáž ZD
 5. penetrace a izolace pod obvodovým a nosným zdivem, rozměření stěn RD
 6. založení stavby obvodových a nosných stěn do výška 1m <livložení ocelových žebříků, hlavní kanalizace>
 7. betonáž do výšky cca 30cm
 8. výstavba RD do výšky stropu
 9. výstavba RD do výšky stropu
 10. šalování stropu dle PD a rozměrů stropních segmentů
 11. položení stropních segmentů, výztuže, překladů a celoplošné položení kari sítě
 12. položení stropních segmentů, výztuže, překladů a celoplošné položení kari sítě
 13. betonáž přízemí včetně stropu (beton C16/20)
 14. betonáž přízemí včetně stropu (beton C16/20)
 15. výstavba 2NP
 16. výstavba 2NP
 17. betonáž 2NP včetně štítů
 18. betonáž 2NP včetně štítů
 19. zhotovení střešní konstrukce
 20. položení krytiny a montáž klempířských prvků