O systému IZOLOX

Proč právě IZOLOX

Tepelná izolace

Stavební systému IZOLOX nabízí integrovanou tepelnou ochranu stěn i stropů bez tepelných mostů. Vnější strana stěn s vysokým tepelným odporem zabraňuje průchodu chladu do stěny a tím jejím prochladnutí. Na druhé straně betonové jádro s vysokou tepelnou akumulací vrací teplo, které se v něm nashromáždilo přes den, v noci zpět do místnosti. Díky kombinaci vynikajících tepelně-izolačních vlastností a tloušťce zdi oproti jiným stavebním materiálům výrazně užší, docílíme i větší obytné a užitné plochy stavby.

Poréznost štěpkocementových desek

Poréznost štěpkocementových desek IZOLOX zajišťuje jak vynikající spojení s betonovým jádrem, maltou a lepícími tmely na bázi cementu při betonáži a dokončovacích povrchových úpravách konstrukcí stěn a stropů tak i dokonalé pohlcování hlukové a zvukové energie.

Montáž systému IZOLOX

Minimální počet mechanismů a malý počet pracovních sil – tak by se asi nevýstižněji dala charakterizovat montáž stavby ze stavebního systému IZOLOX a i při této definici je stavba velmi rychlá a vysoce hospodárná. Pro výstavbu stačí minimální zařízení staveniště (el. energie 220 V). 80 % hmotnosti stavebního systému tvoří beton, který je do stavby uložen čerpadlem a přitom tento mokrý proces zabere pouze 15 % z doby výstavby. Dodatečné úpravy např. zvětšení oken a dveří nebo realizaci oblouku je možné realizovat i v průběhu stavby. Následně snadná realizace elektroinstalací, rozvodů vody a topení a nebo i centrálního vysavače je samozřejmostí. Úsporu při zhotovení omítek zaručí rovnost a kolmost staveb ze štěpkocementových desek IZOLOX.

Ostatní vlastnosti

Veškeré konstrukce ze stavebního systému IZOLOX jsou po zdravotní a hygienické stránce nezávadné a rovněž co se týče protipožární odolnosti, vykazují konstrukce vysoké hodnoty.

Závěr, hodnocení

Chcete ekonomicky a zdravě bydlet? Tak právě proto IZOLOX. Tepelné a zvukové izolace stěn Vám uvnitř Vašeho domu vytváří dokonalou pohodu a komfort obývání. V létě příjemný chládek a v zimě pohoda v teple. Váš dům na dvou kamionech? Ano i toto IZOLOX zvládá a tím pádem Vy opět šetříte. A co se týče budoucnosti a úpravy vyhlášek např. o tepelných izolacích, tak v tomto směru my na Vás myslíme již nyní a s našimi partnery budete tyto vyhlášky splňovat bez úprav i v budoucnu.