Stavební systém IZOLOX

Parametry

Parametry štěpkocementových desek IZOLOX

Šířka x délka v mm
Tloušťka v mm
Hmotnost 1ks/kg
Balení ks/balík
Hygienické posouzení
Požární odolnost
Odolnost proti plísním a houbám
500×2000
25
17
100/1
nezávadné
ano
500×2000
35
24
70/1
nezávadné
REI/REW 45 min
ano
500×2000
50
33
50/1
nezávadné
ano

Tepelný a zvukový odpor stěn IZOLOX

Skladba obvodových stěn v mm
Tepelný odpor
Součinitel prostupu tepla
Index vzduch. neprůzvučnosti
Celková tloušťka bez omítky
(v mm)
Deska IZOLOX
Pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil
Beton C 16/20
Deska IZOLOX
R m²KW
U W/m²K
Rw dB
340
35
120
150
35
4,07
0,24
52
370
35
150
150
35
4,9
0,2
50
400
35
180
150
35
5,73
0,17
50
Skladba vnitřních nosných stěn
(v mm)
220
35
150
35
1,113
0,648
57

Vysvětlivky k tabulkám:
U – součinitel prostupu tepla stěny
R – tepelný odpor stěny
Rw – koeficient stavební neprůzvučnosti

Shrnutí vlastností stavebního systému IZOLOX:

  • rychlý postup výstavby (trojnásobná rychlost práce)
  • jednoduchá montáž: pouze 20 % hmotnosti je manipulováno ručně, 80 % přebírá čerpadlo na beton
  • minimální využití mechanismů
  • možnost realizace staveb při teplotě – 5 °C
  • mokrý technologický proces systému zabere pouze 15 % z doby výstavby
  • variabilita a komplexnost systému platí i pro stropy
  • cena srovnatelná s klasickými materiály