Seznam dokladů

Seznam dokladů potřebných pro započetí projekčních prací

Více informací

SEZNAM DOKLADŮ
POTŘEBNÝCH PRO ZAPOČETÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ

  • snímek z katastru nemovitostí (měřítko 1:500,1000)
  • geometrický plán parcely nebo výškopis, polohopis v elektronické podobě
  • regulativa stavebního úřadu či obce (stanovení uliční čáry, výška doku, sklon střechy apod.)
  • radonový průzkum
  • hydrogeologický průzkum (pokud je podezření na nestandardní hydrologické či geologické poměry nebo velká svažitost terénu)
  • vyjádření správců sítí o existenci inženýrských sítí (řádů, přípojek) včetně zákresů (dimenze, hloubky uložení, polohy vodoměrů, atd.)
Navštívené
Partneři