zaměření stavby, skrývka, prohloubení základových pasů pro obvodové a nosné zdivo, schodiště a komín uložení zemnící pásky po obvodu domu, štěrk, vylití pásů betonem (C12/15), vyšalování pasů, zhotovení prostupů
zasypání prostoru mezi pasy štěrkem a hutnění štěrku, položení kari sítí betonáž ZD
penetrace a izolace pod obvodovým nosným zdivem, rozměření stěn RD založení stavebních a obvodových stěn do výšky 1m
vložení ocelových žebříků, hlavní kanalizace betonáž stavby do výšky cca 30cm
výstavba RD do výšky stropu výstavba RD do výšky stropu
šalování stropu dle PD a rozměrů stropních segmentů položení stropních segmentů, výztuže, překladů a celoplošné položení kari sítě
položení stropních segmentů, výztuže, překladů a celoplošné položení kari sítě betonáž přízemí včetně stropu (beton C16/20)
betonáž přízemí včetně stropu (beton C16/20) výstavba 2NP
výstavba 2NP betonáž 2NP včetně štítů
betonáž 2NP včetně štítů zhotovení střešní konstrukce
obr xx
položení krytiny a montáž klempířských prvků

Partneři