PARAMETRY

PARAMETRY ŠTĚPKOCEMENTOVÝCH DESEK IZOLOX

ŠÍŘKAxDÉLKA mm TLOUŠKA mm HMOTNOST 1 KUSU kg BALENÍ ks/balík HYGIENICKÉ POSOUZENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST ODOLNOST proti plísním a houbám
500x2000 25 17 100/1 nezávadné - ano
500x2000 35 24 70/1 nezávadné REI/REW 45 min ano
500x2000 50 33 50/1 nezávadné - ano

TEPELNÝ A ZVUKOVÝ ODPOR STĚN IZOLOX

SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN v mm TEPELNÝ ODPOR SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA INDEX VZDUCH. NEPRŮZ-VUČNOSTI
CELKOVÁ TLOUŠŤKA BEZ OMÍTKY (v mm) Deska IZOLOX Pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil Beton C 16/20 Deska IZOLOX R m²KW U W/m²K Rw dB
340 35 120 150 35 4,07 0,24 52
370 35 150 150 35 4,9 0,2 50
400 35 180 150 35 5,73 0,17 50
SKLADBA VNITŘNÍCH NOSNÝCH STĚN v mm
220 35 - 150 35 1,113 0,648 57

Shrnutí vlastností stavebního systému IZOLOX:

  • rychlý postup výstavby (trojnásobná rychlost práce)
  • jednoduchá montáž: pouze 20 % hmotnosti je manipulováno ručně, 80 % přebírá čerpadlo na beton
  • minimální využití mechanismů
  • možnost realizace staveb při teplotě – 5 °C
  • mokrý technologický proces systému zabere pouze 15 % z doby výstavby
  • variabilita a komplexnost systému platí i pro stropy
  • cena srovnatelná s klasickými materiály

Vysvětlivky k tabulkám:
U – součinitel prostupu tepla stěny
R – tepelný odpor stěny
Rw – koeficient stavební neprůzvučnosti

Výkresy


Partneři