durisol

ABOUT COMPANY

DURISOL construction system factory is located in Všeradice, app. 35 km from capital city Prague in a direction towards Plzeň. Total area of the estate is approximately 5 ha, on which there are located factory buildings for a production of DURISOL construction system. In the area of company there is also located a line for wood mass processing and a factory for production of building and woodworking timber. Thanks to this fact, we are able to (in case of customer's interest) add a delivery of roof construction to the usual delivery of construction system. The rest of the plant's area is used as a starage ground of wood mass - predominantly for a production of DURISOL boards.

The main advantage of DURISOL construction system are its thermo-insulation properties, wchich are - counting the contemporary rise of the energy prices - significant benefit. Other benefits are quick building-up with small number of workmen, variability, completeness of the delivery - including ceilings and reinforcers and also the low costs of a transport of comlete DURISOL family house material. However the best recommendation for you to realize your family house with our construction system is without doubt the satisfaction of our customers who have already realized their living with the help of DURISOL construction system. The annually rising number of applicants proves it to us. We would be very pleased, if you became our customer too.

The best recommendation for you are our satisfied customers who live a happy life in their houses from building system DURISOL – IZOLOX. We would love to build the house of your dreams with our system DURISOL –IZOLOX which will be the right HOME for you!

I sincerely invite you to visit our company or our business representatives.

Hruška Jiří
CEO

How simple .. Progress of construction

zaměření stavby,skrývka,prohloubení základových pasů pro obvodové a nosné zdivo,schodiště a komín uložení zemnící pásky po obvodu domu,štěrk,vylití pasů betonem (C12/15),vyšalování pasů na konečnou výšku ZD,zhotovení prostupů pro elektriku,vodu,zhotovení vodorovné kanalizace zasypání prostoru mezi pasy štěrkem a hutnění štěrku,položení kari sítí betonáž ZD penetrace a izolace pod obvodovým a nosným zdivem rozměření stěn RD založení stavby obvodových a nosných stěn do výšky 1m vložení ocelových žebříčků, hlavní kanalizace betonáž stavby do výšky cca 30cm výstavba RD  do výšky stropu výstavba RD  do výšky stropu šalování stropu dle PD a rozměrů stropních segmentů položení stropních segmentů,výztuže,překladů a celoplošné položení kari sítě položení stropních segmentů,výztuže,překladů a celoplošné položení kari sítě betonáž přízemí včetně stropu (beton C16/20) betonáž přízemí včetně stropu (beton C16/20) výstavba 2NP výstavba 2NP betonáž 2NP,včetně štítů betonáž 2NP,včetně štítů zhotovení střešní konstrukce položení krytiny a montáž klempířských prvků

Questions about DURISOL – IZOLOX

Durisol
311 684 291,
605 700 001,
7:00 - 15:00

Durisol